Trastorns de conducta

Totes les persones en un moment donat de les nostres vides podem presentar conductes desajustades o inadequades, sense que per això hàgim de entendre-ho com una malaltia o trastorn.

De vegades la frontera que divideix un problema d'un no problema, o la frontera entre salut i malaltia, trastorn o no trastorn, no és tan clara com es pretén en els manuals de diagnòstic en salut mental. Un aspecte clau per a desxifrar si ens trobem davant d'un problema que requereix atenció, és fixar-nos en la seva presència, freqüència, durada i intensitat, veure si dificulta el nostre desenvolupament habitual o ens genera conflictes en les relacions amb els altres.

De vegades, a causa de la tendència que tenim a minimitzar els nostres aspectes negatius, solem negar l'existència de dificultats, sent llavors els altres ens que ens apunten i aconsellen que busquem ajuda, ja que ells sí que observen un problema. Sota el títol de Trastorns de Conducta s'engloben diferents desordres d'conducta o trastorns que tenen a veure amb dificultats en el control d'impulsos, trastorns addictius, agressivitat o conducta inhibida.

Qüestionari de valoració de control d'impulsos

Copyright© 2014 - 2021 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus